Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csaba névnapja és két szomorú megemlékezés

2016.07.06

havasigyopar2.jpgvasvari_pal_vu.jpg

Július 6. Ma van Csaba névnapja. Kis ünneplésre készülök. Kora reggel van. Be van borulva, nem megyek ki locsolni, meg kéne emlékezni két szomorú, történelmi eseményről.

1437. július 6-án Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelők, Kolozsvár mellett megkötötték a kolozsmonostori egyezményt. Szabályos békekötés volt; eltörlik a kilencedet, mérséklik az egyházi tizedet, kimondják a szabad költözködéshez való jogot, évente gyűlés megtartását írják elő Bábolna hegyén. Szankciókkal büntették azokat a nemeseket, akik az egyezményt megszegik. A dokumentum a győztes felkelés után született, de semmi sem valósult meg. A visszavágásra készülő nemesek szeptember 16-án, Kápolnán „testvéri egyezségre” léptek a székely és szász előkelőkkel. Egymás megvédésére szövetkeztek. December közepén a parasztok seregit leverik. A felmorzsolódó paraszthadak többsége a Kis-Szamos völgyében pusztítva Kolozsvár felé vonulnak vissza, mások városokat pusztítanak, például Nagyenyedet. Kolozsvárt csak 1438. január végére tudták bevenni a nemesi seregek. A felkelők vezetői harcokban és megtorlásban vesztették életüket: Budai Nagy Antal, Virágosberki Oláh Miklós és Kolozsvári János.

1949. július 6-án halt meg Vasvári Pál. Július 14-én lett volna 23 éves. A 1826. július 14-én született a Szabolcs megyei Tiszabüdön. Apja Fejér Pál görög-katolikus lelkész, édesanyját Méhay Erzsébet. Négy testvére közül hárman, Ágoston, János és Emánuel szintén papok lesznek, Elekből jogász. Elmerengek. Az erdélyi románok többsége akkor görög-katolikus, akárcsak a ruszinok.

Vasvári Pál a márciusi ifjak lángelméje, kiváló történész és szónok; 1846-tól Teleki Blanka és Löwei Klára leánynevelő intézetében is tanított. Tanítványai 10-14 éves főnemesi leánykák voltak. Rajongásig szerették. Sőt, úgy tűnik, hogy Teleki Blankához is egyre bensőségesebb kapcsolat fűzte. Több volt ez egyszerű rokonszenvnél. Tudjuk, hogy nála ismerkedett meg August de Gerandóval is, akitől cenzúra által tiltott könyveket kapott olvasásra. Így érték újabb szellemi hatások.

Ugrunk egyet.

Vasvári Pál január közepén érkezik Debrecenbe. A pénzügyminisztériumban jelentkezik. 16-án több társával beadványban fordul Kossuthhoz, engedélyt kér arra, hogy a Tiszántúlon gerillacsapatokat toborozzanak. Még ezen a napon meg is kapják a nyílt rendeletet, mely szerint az általuk toborzott csapatvezetőivé is választhatók, a kormány pedig vállalja az alakulatok felszerelését.
Február 12-én már egy 500 fős csapata van Nagyváradon. A csapat Rákóczi nevét veszi fel. Vasvári „szózata”: „Ő alatta küzdöttek apáink a magyar szabadságért...” majd így folytatta: „a nemzetnek választania kell a szabadság és halál között. De ha e kettő közt választani kell: vagy minket ölnek le, vagy mi öljünk, akkor szentség hóhérnak lenni, s legyilkolni a zsarnokság bérlett lakóit!” A szabadcsapat felszerelése ügyében többször járt Debrecenben. Az egyik alkalommal találkozott még Teleki Blankával. Löwei Klára feljegyzése szerint tőle kapta a csapat a piros zászlóját, melynek egyik oldalán „Óh ha te élnél Rákóczi!”, a másik oldalán „Hazádnak rendületlenül” felirat volt olvasható.

Május 27-én beadvánnyal fordul Szemere Bertalan miniszterelnökhöz. Ebben a szabadságharcba beavatkozó oroszok elleni keresztes hadjárat meghirdetését javasolja, illetve azt, hogy „az állam által föld adassék azoknak, kik magukat a haza védelmében kitüntették”. Úgy gondolta, hogy erre a kincstári birtokokat és hazaárulók birtokait kellene felhasználni! Közben többször kérvényezte, hogy a harcok, a végveszély multával visszatérhessen történészi foglalkozásához: „választott szakpályámon legtöbb szolgálatot remélek tenni hazámnak, főleg, ha a háború csillapodik.” Vasvári utolsó publicisztikai írásai az ekkor már Jókai által szerkesztett Pesti Hírlapban jelennek meg. Így például június elején Naplómból című jegyzete, záró sorai jóslatként hatnak: „Én is ott járék a viharos események közt, mint Plinius egykor a Vezúv hegy tűzokádásánál, a természet roppant tüneményét vizsgálva, hogy azt az utókornak leírja ... s így az utókorról gondoskodott, s a lávatömeg eltemette őt.”

Június 5. Kossuth és kormánya Pestre költözik.

Június 6. A minisztertanácsa a szerbekkel és a románokkal kötendő megegyezés érdekében állást foglal az egyházi és községi szabad nyelvhasználat elrendelése mellett.

Vasvári június és július fordulóján tért vissza a Rákóczi szabadcsapathoz. Utolsó fennmaradt töredékében írja: „A csatatér színhelyére jöttem a három hónapos betegeskedésem után, hogy ha halnom kell, együtt haljak meg beteg hazámmal, vagy ha a hon felgyógyul, engem is gyógyítson fel az öröm, melyet ekkor élvezendek. Itt járok a nagyszerű látvány piacán; vizsgálom a haza embereit, és gondolkodom... A csapatát a román felkelők ellen indítják Bánffihunyadról. Bem ugyan június végén elrendelte, hogy a nagyobb veszély, az orosz csapatok ellen kell összpontosítani a katonai erőt. Nem tudjuk, hogy miért nem jutott el ez a parancs Vasvári alakulatához. Így aztán július 6-án a hegyekbe, a felkelők ellen induló csapatot Marisel (Havasnagyfalu) térségében gyűrűbe fogják a románok. A csatában Vasvári elesett. A három század élén őrnagyi rangban szolgáló Vasvári katonái ugyan áttörték a gyűrűt, ám vezetőjük az ágyúik mentése közben halálos fejszecsapástól bukott el, majd lándzsával is átszúrták… Haláláról sokáig - akár Petőfiéről - bizonytalan hírek keringtek. Teleki Blanka és Löwei Klára arra jártak, de a csata színhelyére a falu lakosai közül senki nem merte őket felkísérni, még mindig féltek a felkelőktől. Ezután több mint 30 év telt el, mire az emlékiratok és levéltári adatok alapján kutatni kezdték először Vasvári pályáját. Érdekes, hogy az elsők között Prohászka Ottokár idézte pályáját, emelte példaképpé önzetlen hazaszeretetét

1996-ban Vasvári Pál és mártír társainak kopjafát emeltek Körösfőn. Sajnos azóta többször láttam megégetve, megrongálva.

Juhos-Kiss János

 

 
 

 

ProfilképUtolsó kép


Elérhetőség

Juhos-Kiss János

+36-30-310-59-57

juhoskiss@yahoo.com

LevelezőlistaArchívum

Naptár
<< Május / 2021 >>


Statisztika

Online: 1
Összes: 243828
Hónap: 3936
Nap: 122